Internetovy obchod MegaFutbal.sk
 
Internetový obchod MegaFutbal.sk
MegaFutbal.sk Výrobcovia - Značky
MegaFutbal.sk Prečítajte si

» Ochrana osobných údajov GDPR

» Vzorová info stránka

» Ako nakupovať

» Obchodné podmienky

» Cenník MegaFutbal.sk
MegaFutbal.sk Najpredávanejšie
01.Rozlišovacie vesty WINNER
02.PONOŽKOVÉ ŠTUĽPNE AIR
03.FUTBALOVÉ TRENÍRKY ERREA NEW SKIN
04.Futbalový set MAXSPORT PROSESTO
05.Box na zošity REAL MADRID A4
06.Box na zošity FC Barcelona A4
07.Vrece na telocvik REAL MADRID
08.Postelné prádlo ARSENAL LONDÝN
09.Box na zošity FC Barcelona A5
10.Postelné obliečky Juventus 2018
» Mapa stránok

Ochrana osobných údajov GDPR

Vážený zákazník !!!

Vítame Vás na našej stránke www.megafutbal.sk. Touto cestou Vám chceme oznámiť, že sa nachádzate na internetovom obchode s certifikátom ÚOOS, ktorý je registrovaným informačným systémom podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Žiadosť o registráciu bola zaslaná dňa 03.03. 2014 na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27. Našu žiadosť tvorili aj nasledovné dokumenty:
- EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV
- SCHÉMA E-SHOPU
- BEZPEČNOSTNÁ SMERNICA
- ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ
Naša žiadosť bola Úradom na ochranu osobných údajov SR SCHVÁLENÁ a bol nám zaslaný CERTIFIKÁT.
Vážení zákazník, ak považujete za potrebné, môžeme Vám tento certifikát poslať mailom na Vašu žiadosť, resp. môžeme Vám poskytnúť evidenčné číslo certifikátu.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR /zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov/

I. Základné ustanovenia
Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je fizycká osoba - živnostník:Melinda Fitus - ME-GA Sport, IČO: 46150234, Nová 84/6, Tôň, 946 15, Číslo živn.registra: 410-24539, Okresný úrad Komárno.
Email: info@megafutbal.sk

Telefón: 0918836675

Čo sú osobné údaje? Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

II. Spracovávaných osobných údajov. Zdroje a kategórie osobných údajov.
Prevádzkovateľ spracováva len tie osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté a taktiež osobné údaje, které prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva výhradne len identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
1/ plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, /zák. 18/2018/
2/ oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
3/spracúvanie osobných údajov je dôležité na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba klient, resp. na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je:
- vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a prevádzkovateľom;
- pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
- zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
-zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním musí dotknutá osoba poskytnúť svoj výslovný súhlas a to zaznačením políčka "súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov" a to počas procesu registrácie.

IV. Podmienky uchovávania údajov a doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
1./po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
2./po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, nejdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby
- podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
- zabezpečujúcich služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
- zabezpečujúcich marketingové služby.

Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby
Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu - NEPOUŹÍVAME !
Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu - NEPOUŹÍVAME !
Google nákupy - žiadosť o recenziu, zaznamenáva email pokiľ ho odsúhlasíte v procese objednávky - NEPOUŹÍVAME !
Heureka - zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu "Ověřeno zákazníky" - NEPOUŹÍVAME !
Sklik - zaznamenáva cookie, použitie webu, konverzie nákupu - NEPOUŹÍVAME !

VI. Práva dotknutých osôb
Za podmienok stanovených v GDPR máte
- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
Odvolať súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
Dotknutá osoba má taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že boli porušené jej práva na ochranu osobných údajov - kontakt nižšie -

VII. Zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov, taktiež prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, v podobe šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.
Pokračovať
MegaFutbal.sk Zákaznícky účet 5
E-mail a Heslo
» Zabudol/la som heslo
» Registrácia zákazníka
MegaFutbal.sk Akcie a Zľavy Internetový obchod MegaFutbal.sk »
Postelná obliečka FC Barcelona COLOR
Postelná obliečka FC Barcelona COLOR
24,00 €
24,00 €
MegaFutbal.sk Najnovšia ponuka Internetový obchod MegaFutbal.sk »
Osuška REAL MADRID BLACK
Osuška REAL MADRID BLACK
12,50 €
Naši partneri
MegaFutbal.sk Referencie a názory Internetový obchod MegaFutbal.sk »